Из окна холла видно Черное море

Близко Черное море. Из окна холла видно море

Черное море близко. Из окна холла море видно

Близко Черное море. Из окна холла видно море.